Sports

Προσωπικό Απόρρητο

tags :
Προσωπικό Απόρρητο

1. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «BNSPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BNSPORTS Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα  (εφεξής η «www.bnsports.gr») ( ΑΦΜ:801612422, ΦΑΕ Αθηνών) 

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α) Προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Τα συστήματα πληροφοριών και οι διαδικασίες λογισμικού που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Ιστοτόπου αποκτούν, κατά την κανονική λειτουργία, ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση είναι σιωπηρή στα πρωτόκολλα επικοινωνίας του Διαδικτύου. Αφορά πληροφορίες που δεν συλλέγονται για να συνδέονται με συγκεκριμένα άτομα, αλλά από τη δική τους φύση θα μπορούσαν, μέσω της επεξεργασίας και της σύνδεσης με τα δεδομένα που κατέχουν τρίτα μέρη, να επιτρέπουν την αναγνώριση των χρηστών. Αυτή η κατηγορία δεδομένων περιλαμβάνει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τα ονόματα τομέων των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από χρήστες που συνδέουν με τον Ιστότοπο και την εφαρμογή, διευθύνσεις URI (UniformResourceIdentifier) των απαιτούμενων πόρων, την ώρα του αιτήματος, τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης διακομιστή, το μέγεθος του αρχείου που λαμβάνεται σε απάντηση, τον αριθμητικό κώδικα που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή (επιτυχής, σφάλμα κλπ.) και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και τους χρήστες.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση οποιωνδήποτε αδικημάτων που σχετίζονται με τον υπολογιστή που βλάπτουν τον Ιστότοπο και την εφαρμογή.

β) Δεδομένα που παρέχονται απευθείας από τους χρήστες

Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή των δεδομένων, όπως ζητήθηκε από τα διάφορα τμήματα αυτής της Ιστοσελίδας και της εφαρμογής, χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των αιτημάτων του χρήστη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιπτώσεων στις οποίες ζητούνται πληροφορίες ή διευκρινίσεις, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βρίσκονται στον Ιστότοπο και στην εφαρμογή).

Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος θα παρέχονται ή θα εμφανίζονται στις σελίδες του Ιστοτόπου και στην εφαρμογή.

γ) Cookie

O ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία των διαδικασιών και να βελτιώσει την εμπειρία των online εφαρμογών.

Για τη χρήση των cookies, διαβάστε παρακάτω  τις πληροφορίες.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λειτουργία της ιστοσελίδας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την περιήγηση χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και για την παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας της.

α) Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Εκτέλεση της σύμβασης που αφορά το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (χρήση της ιστοσελίδας).

β) Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Σε όλη τη διάρκεια της συνόδου στην ιστοσελίδα.

Επαφές

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται απευθείας από τον χρήστη εφαρμόζονται στα αιτήματα του τελευταίου (π.χ. εγγραφή στον Ιστότοπο ή αίτηση επικοινωνίας).

α) Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Εκτέλεση της σύμβασης που αφορά το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα (χρήση της ιστοσελίδας).

β) Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη συλλογή δεδομένων.

Μετά την λήξη των παραπάνω όρων διατήρησης, τα Δεδομένα θα καταστραφούν, θα διαγραφούν ή θα ανώνυμα, σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες διαγραφής και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εξαιρουμένων των δεδομένων περιήγησης που απαιτούνται για την εφαρμογή πρωτοκόλλων πληροφορικής, η παροχή προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες είναι δωρεάν και προαιρετική. Ωστόσο, η μη παροχή τέτοιων δεδομένων θα καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση των αιτημάτων που υποβάλλονται ή προορίζονται από τον χρήστη.

5. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιούνται σε μέρη που ενεργούν ως ελεγκτές δεδομένων (όπως εποπτικά όργανα και αρχές και δημόσιοι οργανισμοί εξουσιοδοτημένοι να ζητούν δεδομένα) ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας από μέρη που ορίζονται ως επεξεργαστές δεδομένων, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες οδηγίες λειτουργίας. Αυτά τα μέρη περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Εταιρείες που εργάζονται ως επεξεργαστές δεδομένων ή για διοικητικούς και λογιστικούς σκοπούς (π.χ. σκοπούς συνδεόμενους με εσωτερικές, διοικητικές, οικονομικές και λογιστικές δραστηριότητες).

β) Φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα που παρέχουν διαφορετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία (π.χ. προμηθευτές υπηρεσιών για τη διαχείριση της Ιστοσελίδας, όπως συνεργάτες συστημάτων, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο κ.λπ.).

Τα μέρη αυτά μπορούν επίσης να λειτουργούν ως επεξεργαστές δεδομένων.

γ) Τα μέρη ή και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που θα κοινοποιήσουν τα δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουν ή να επιβάλουν την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων που προβλέπονται από νόμους, κανονισμούς και νομοθεσία της ΕΕ.

Αυτά τα υποκείμενα θα λειτουργούν ως αυτοτελείς ελεγκτές δεδομένων ή επεξεργαστές δεδομένων.

6. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους, συνεργάτες της Εταιρείας ή εξωτερικούς φορείς, υπό την ιδιότητά τους ως επεξεργαστές και υπάλληλους, που εκτελούν για λογαριασμό της Εταιρείας τεχνικά και οργανωτικά καθήκοντα στην Ιστοσελίδα.

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

α) Χώρες εκτός ΕΕ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεδομένων θεωρείται κατάλληλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR.

β) Χώρες εκτός ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο α), μετά την υπογραφή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν / πιστοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ) του GDPR.

Αντίγραφο των προαναφερθέντων διασφαλίσεων μπορεί να ληφθεί με την αποστολή συγκεκριμένου αιτήματος στον ελεγκτή, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο "Δικαιώματα δεδομένων - Καταγγελία προς την εποπτική αρχή".

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Με την επικοινωνία με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στο info@bnsports.gr, τα υποκείμενα δεδομένων μπορούν να απαιτούν από τον ελεγκτή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, καθώς και τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και έχουν επίσης το δικαίωμα να περιορίζουν την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 18 του GDPR, και να αντιταχθεί στην επεξεργασία σε περίπτωση νόμιμων συμφερόντων του ελεγκτή

Επιπλέον, στην περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα εργαλεία, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα με διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και να διαβιβάζουν τα δεδομένα σε άλλο ελεγκτή δεδομένων χωρίς παρεμπόδιση.

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένουν ή εργάζονται ή του κράτους μέλους στο οποίο έλαβε χώρα η εικαζόμενη παραβίαση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 ΤΗΣ ΕΕ ("GDPR") - "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ"

1. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «BNSPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BNSPORTS Α.Ε», η οποία εδρεύει στη Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα με  ΑΦΜ: 801612422 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών

Τηλ: 210 7487730, 210 7700035

2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία που παρέχονται με τη συμπλήρωση του εντύπου θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την εταιρεία για την αντιμετώπιση της αίτησης για πληροφορίες σχετικά με την ίδια εταιρεία ή / και τα προϊόντα / υπηρεσίες της

α) Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Εκτέλεση της σύμβασης που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων

β) Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Αυτά τα δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης ή τον τερματισμό της σχέσης με τον πελάτη.

Μετά την λήξη των παραπάνω όρων διατήρησης, τα Δεδομένα θα καταστραφούν, θα διαγραφούν ή θα ανώνυμα, σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες διαγραφής και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παροχή των στοιχείων που ζητούνται στο έντυπο συλλογής δεδομένων απαιτείται για την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών και ως εκ τούτου η μη παροχή αυτών των δεδομένων δεν θα επιτρέψει στην εταιρεία να ικανοποιήσει το αίτημα.

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται σε μέρη που ενεργούν ως ελεγκτές δεδομένων (όπως εποπτικά όργανα και αρχές και δημόσιοι οργανισμοί εξουσιοδοτημένοι να ζητούν δεδομένα) ή να υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας από μέρη που ορίζονται ως επεξεργαστές δεδομένων, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες οδηγίες λειτουργίας. Αυτά τα μέρη περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης ή / και συντήρησης για την ιστοσελίδα της εταιρείας.

β) Εταιρείες που παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες.

5. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους των υπηρεσιών της εταιρείας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που περιγράφονται παραπάνω και έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται τα δεδομένα και έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες λειτουργίας.

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

α) Χώρες εκτός ΕΕ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεδομένων θεωρείται κατάλληλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR.

β) Χώρες εκτός ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο α), μετά την υπογραφή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν / πιστοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ) του GDPR.

Αντίγραφο των προαναφερθέντων διασφαλίσεων μπορεί να ληφθεί με την αποστολή συγκεκριμένου αιτήματος στον ελεγκτή, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο "Δικαιώματα δεδομένων - Καταγγελία προς την εποπτική αρχή".

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Με την επικοινωνία με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στο info@bnsports.gr ,τα υποκείμενα δεδομένων μπορούν να απαιτούν από τον ελεγκτή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, καθώς και τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και έχουν επίσης το δικαίωμα να περιορίζουν την επεξεργασία τέτοιων δεδομένων στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 18 του GDPR, και να αντιταχθεί στην επεξεργασία σε περίπτωση νόμιμων συμφερόντων του ελεγκτή

Επιπλέον, στην περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα εργαλεία, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά δεδομένα με διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και να διαβιβάζουν τα δεδομένα σε άλλο ελεγκτή δεδομένων χωρίς παρεμπόδιση.

Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους όπου διαμένουν ή εργάζονται ή του κράτους μέλους στο οποίο έλαβε χώρα η εικαζόμενη παραβίαση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 ΤΗΣ ΕΕ ("GDPR") - "ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ"

1. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «BNSPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BNSPORTS Α.Ε», η οποία εδρεύει στη Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα (ΑΦΜ:801612422, ΦΑΕ Αθηνών),

Τηλ: 210 7487730, 210 7700035

2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Ενεργοποιήστε την εγγραφή σας στις δεσμευμένες περιοχές του Ιστοτόπου για να αποκτήσετε πρόσβαση στα νέα, τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που διαθέτει η εταιρεία μέσω προσωπικού λογαριασμού που έχει εκδώσει η εταιρεία στους χρήστες.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων.

 • Γενικό μάρκετινγκ: για παράδειγμα, η αποστολή - με αυτοματοποιημένες μεθόδους (όπως μηνύματα κειμένου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και παραδοσιακές (όπως τηλεφωνικές κλήσεις) - εμπορικές πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες / προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία ή αναφορά εταιρικών γεγονότων και διεξαγωγή έρευνας αγοράς και στατιστικής ανάλυσης. Συναίνεση (η οποία είναι προαιρετική και μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή).
 • Προφίλ μάρκετινγκ: ανάλυση των προτιμήσεων, των συνηθειών, των συμπεριφορών, των συμφερόντων του υποκειμένου δεδομένων, προκειμένου να παρέχονται εξατομικευμένες εμπορικές πληροφορίες / στοχοθετημένες ενέργειες / προσφορές και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες / προτιμήσεις του υποκειμένου των δεδομένων. Συναίνεση (η οποία είναι προαιρετική και μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή).
 • Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από κανονισμούς και από την ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η ανάγκη εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεων.

 • Εάν είναι απαραίτητο, για τον προσδιορισμό, την άσκηση ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ελεγκτή σε δικαστικές διαδικασίες.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το νόμιμο συμφέρον.

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συμβατική διάρκεια και μετά τη λήξη της συνεργασίας, για την περίοδο των 10 ετών.

Μετά τη λήξη των προαναφερόμενων όρων διατήρησης, τα Δεδομένα θα καταστραφούν, θα διαγραφούν ή θα ανωνυμοποιηθούν, σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες διαγραφής και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παροχή των προσωπικών δεδομένων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στο έντυπο εγγραφής είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης. οποιαδήποτε άρνηση παροχής των ανωτέρω δεδομένων δεν επιτρέπει επομένως την εγγραφή στις περιοχές που έχουν δεσμευτεί.

5. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από εξωτερικούς φορείς με την ιδιότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων, όπως παραδείγματος χάριν οι αρχές και οι εποπτικές αρχές και, γενικά, οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τα δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκ μέρους της εταιρείας, από εξωτερικούς συμβαλλόμενους που έχουν οριστεί ως επεξεργαστές δεδομένων, στους οποίους έχουν ανατεθεί επαρκείς οδηγίες λειτουργίας.

Αυτά τα θέματα περιλαμβάνονται ουσιαστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

α)Εταιρείες υποστήριξης πληροφορικής και εταιρείες φιλοξενίας.

β)Εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης ιστοτόπων

γ)Θυγατρικές της Εταιρείας, εάν δοθεί συναίνεση

6. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους των υπηρεσιών της εταιρείας που είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που περιγράφονται παραπάνω και έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται τα δεδομένα και έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες λειτουργίας.

7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

α) Χώρες εκτός ΕΕ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεδομένων θεωρείται κατάλληλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR.

β) Χώρες εκτός ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο α), μετά την υπογραφή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν / πιστοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ) του GDPR.

Αντίγραφο των προαναφερθέντων διασφαλίσεων μπορεί να ληφθεί με την αποστολή συγκεκριμένου αιτήματος στον ελεγκτή, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο "Δικαιώματα δεδομένων - Καταγγελία προς την εποπτική αρχή".

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απαιτήσουν από τον ελεγκτή δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διαγράψουν, να διορθώσουν ανακριβή δεδομένα, να ενσωματώσουν ελλιπή δεδομένα, να περιορίσουν την επεξεργασία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο. 18 GDPR, καθώς επίσης και να αντιταχθούν στην επεξεργασία σε περιπτώσεις έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, επικοινωνώντας με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@bnsports.gr

Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα εργαλεία, να λαμβάνουν τα δεδομένα με διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταφέρουν έναν άλλο ελεγκτή χωρίς εμπόδιο.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συναίνεσή τους ανά πάσα στιγμή για σκοπούς εμπορίας ή και διαμόρφωσης προφίλ και να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ. Ωστόσο, εάν ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προτιμά να έλθει σε επαφή για το σκοπό αυτό αποκλειστικά με παραδοσιακά μέσα, θα είναι σε θέση να εκφράσει την αντίρρησή του μόνο με την παραλαβή των επικοινωνιών με αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την συνήθη διαμονή τους ή στον τόπο εργασίας τους ή στο κράτος μέλος στο οποίο συνέβη η εικαζόμενη παράβαση.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 ΤΗΣ ΕΕ ("GDPR") - "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

1. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «BNSPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «BNSPORTS Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Λεωφόρος Μεσογείων 15, Αθήνα  (εφεξής η «www.bnsports.gr») ( ΑΦΜ:801612422, ΦΑΕ Αθηνών) ,

Τηλ: 210 7487730, 210 7700035

2. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α) Στείλτε με e-mail τις ενημερωτικές επικοινωνίες ("Newsletter") σε όσους υποβάλλουν ρητή αίτηση, εισάγοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στην κατάλληλη φόρμα συλλογής δεδομένων. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων.

β) Γενικό μάρκετινγκ: για παράδειγμα, η αποστολή - με αυτοματοποιημένες μεθόδους (όπως μηνύματα κειμένου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και παραδοσιακές (όπως τηλεφωνικές κλήσεις) - εμπορικές πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες / προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία ή αναφορά εταιρικών γεγονότων και διεξαγωγή έρευνας αγοράς και στατιστικής ανάλυσης. Συναίνεση (η οποία είναι προαιρετική και μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή).

γ) Προφίλ μάρκετινγκ: ανάλυση των προτιμήσεων, των συνηθειών, των συμπεριφορών, των συμφερόντων του υποκειμένου δεδομένων, προκειμένου να παρέχονται εξατομικευμένες εμπορικές πληροφορίες / στοχοθετημένες ενέργειες / προσφορές και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες / προτιμήσεις του υποκειμένου των δεδομένων. Συναίνεση (η οποία είναι προαιρετική και μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή).

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης ("διαγραφή" από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων). Μετά τη λήξη των προαναφερόμενων όρων διατήρησης, τα Δεδομένα θα καταστραφούν, θα διαγραφούν ή θα γίνουν ανώνυμα, σύμφωνα με τις τεχνικές διαδικασίες διαγραφής και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παροχή των δεδομένων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στο έντυπο εγγραφής είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση της σύμβασης. Οποιαδήποτε άρνηση παροχής των ανωτέρω δεδομένων δεν επιτρέπει επομένως την εγγραφή σε υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων.

5. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξαιρεθεί από αυτήν την υπηρεσία κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "διαγραφής" που υπάρχει σε κάθε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

6. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από εξωτερικούς φορείς με την ιδιότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων, όπως παραδείγματος χάριν οι αρχές και οι εποπτικές αρχές και, γενικά, οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τα δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία, εκ μέρους της εταιρείας, από εξωτερικούς συμβαλλόμενους που έχουν οριστεί ως επεξεργαστές δεδομένων, στους οποίους έχουν ανατεθεί επαρκείς οδηγίες λειτουργίας.

Αυτά τα θέματα περιλαμβάνονται ουσιαστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Εταιρείες υποστήριξης πληροφορικής και εταιρείες φιλοξενίας.

β) Εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης ιστότοπων.

γ) Θυγατρικές Συνδεδεμένες επιχειρήσεις της Εταιρείας, εάν δοθεί συναίνεση

7. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους των υπηρεσιών της εταιρείας που είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που περιγράφονται παραπάνω και έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται τα δεδομένα και έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες λειτουργίας.

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

α) Χώρες εκτός ΕΕ, των οποίων το επίπεδο προστασίας δεδομένων θεωρείται κατάλληλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR.

β) Χώρες εκτός ΕΕ, εκτός από αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο α), μετά την υπογραφή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν / πιστοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 2, στοιχεία γ) και δ) του GDPR.

Αντίγραφο των προαναφερθέντων διασφαλίσεων μπορεί να ληφθεί με την αποστολή συγκεκριμένου αιτήματος στον ελεγκτή, σύμφωνα με τους τρόπους που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο "Δικαιώματα δεδομένων - Καταγγελία προς την εποπτική αρχή".

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να απαιτήσουν από τον ελεγκτή δεδομένων να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, να τα διαγράψουν, να διορθώσουν ανακριβή δεδομένα, να ενσωματώσουν ελλιπή δεδομένα, να περιορίσουν την επεξεργασία στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο. 18 GDPR, καθώς επίσης και να αντιταχθεί στην επεξεργασία σε περιπτώσεις έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, επικοινωνώντας με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@bnsports.gr.

Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα εργαλεία, να λαμβάνουν τα δεδομένα με διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταφέρουν έναν άλλο ελεγκτή χωρίς εμπόδιο.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συναίνεσή τους ανά πάσα στιγμή για σκοπούς εμπορίας ή / και διαμόρφωσης προφίλ και να αντιταχθούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους για εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ. Ωστόσο, εάν ένα πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προτιμά να έλθει σε επαφή για το σκοπό αυτό αποκλειστικά με παραδοσιακά μέσα, θα είναι σε θέση να εκφράσει την αντίρρησή του μόνο με την παραλαβή των επικοινωνιών με αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχουν την συνήθη διαμονή τους ή στον τόπο εργασίας τους ή στο κράτος μέλος στο οποίο συνέβη η φερόμενη παράβαση.

Cookie policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η ιστοσελίδα https://www.bnsports.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Η παρούσα πολιτική χρήσης εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies. Με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση cookies στον υπολογιστή σας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής χρήσης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies από την Ιστοσελίδα, παρακαλούμε είτε να προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις (όπως παρατίθενται κατωτέρω) ή να απέχετε από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Remaining Time-0:00

Fullscreen

Mute

Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο διακομιστής ιστού – webserver) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, χωρίς είναι δυνατή η γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies περιέχουν κάποιες πληροφορίες, όπως το όνομα μιας ιστοσελίδας και ορισμένα ψηφία και αριθμούς. Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται σε μια ιστοσελίδα, η τελευταία ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ.).

Είδη cookies που χρησιμοποιούνται;

Τεχνικά cookies (Technicalcookies)

Τα τεχνικά cookies χρησιμοποιούνται για την σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα τεχνικά cookies, αποκλειστικός σκοπός των οποίων είναι η διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας ή τα οποία είναι αναγκαία για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής (Άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 3471/2006).

Διακρίνονται σε cookies του φυλλομετρητή (browsercookies) και cookies της σύνδεσης (sessioncookies), τα οποία διασφαλίζουν ότι η Ιστοσελίδα λειτουργεί ορθά:

 • Cookies ανάλυσης, τα οποία είναι τεχνικά cookies, όταν χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρήσουν και να αναλύσουν συνολικά των αριθμό των χρηστών και τη συμπεριφορά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,
 • Cookies λειτουργικότητας, τα οποία επιτρέπουν την παραμετροποίηση της ιστοσελίδας σύμφωνα με διάφορες επιλογές του χρήστη (π.χ. γλώσσα κοκ), για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών.

Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών μέσω της χρήσης τεχνικών cookies είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιτίθεται στη χρήση τέτοιου είδους τεχνικών cookies (Technicalcookies) δε θα μπορεί να επισκεφθεί και να δει την Ιστοσελίδα σωστά.

Πέρα από τα τεχνικά cookies (Technicalcookies), ο γενικός κανόνας που διέπει τη χρήση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ότι η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή προϋποθέτει την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη κατόπιν σαφούς και εκτενούς ενημέρωσης, η συγκατάθεση δηλαδή αυτή θα πρέπει να δίνεται opt-in και όχι opt- out.

Συνεπώς, τα cookies τα οποία δεν αποτελούν «τεχνικά» cookies και τα οποία είναι πιο σημαντικά για την ιδιωτικότητα των χρηστών, π.χ. αυτά που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία προφίλ για τον χρήστη, μπορούν να εγκατασταθούν στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη εφόσον ο χρήστης έχει ενημερωθεί σαφώς και εκτενώς και έχει δώσει εγκύρως τη συγκατάθεσή του.

Cookies τρίτων (third party cookies)

Κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, στους φυλλομετρητές των χρηστών (webbrowser) μπορεί να δέχονται cookies τρίτων.

Τα cookies τρίτων εγκαθίστανται από ιστοσελίδα διαφορετική, από αυτήν στην οποία περιηγείται ο χρήστης. Αυτό οφείλεται στο ότι κάθε ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει στοιχεία (εικόνες, χάρτες, ήχους, συγκεκριμένους συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλων ονομάτων χώρου), τα οποία βρίσκονται σε εξυπηρετητές υπολογιστών (computerservers) διαφορετικούς από αυτούς που φιλοξενούν την ιστοσελίδα, στην οποία περιηγούνται.

Πως μπορώ να αναθεωρήσω τις ρυθμίσεις περί λειτουργίας cookies στο browser;

Ενδέχεται ορισμένοι χρήστες να μη συμφωνούν με την αποθήκευση των πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookies στον υπολογιστή τους. Κάθε φυλλομετρητής ιστοσελίδων (webbrowser) παρέχει σαφείς οδηγίες περί πολιτικής χρήσης των cookies.

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του webbrowser σας έτσι ώστε να προειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies, να απενεργοποιείτε όλα ή μερικά από τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα ή και να διαγράφετε cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Οι περισσότερες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας λειτουργούν χωρίς τη χρήση cookies. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας.

Ακολούθως παρατίθενται παραπομπές των βασικότερων webbrowser οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες εκδόσεις.

Συνίσταται να ανατρέχετε στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για την πιο επίκαιρη πληροφόρηση.

https://www.bnsports.gr/Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/block-enable- or-allow-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies- website-preferences

Safarihttp://support.apple.com/kb/ph5042

Για τους web browsers άλλων κατασκευαστριών εταιρειών παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη επίσημη βιβλιογραφία τους.

Cookie Policy for

https://www.bnsports.gr/

The company hereby informs the users of the website https://www.bnsports.gr/ (hereinafter the “Website”) about the use of cookies through the website.

This policy applies only to the websites and not to any other websites that the user might consult or access through links that the Website may include.

Cookies are text files that contain bundles of information that are stored on the directory of the web browser of a user’s computer or mobile device (e.g. notebook, tablet, smartphone, etc.) every time a website is accessed online through the browser. Whenever this website is visited again subsequently, the browser sends these cookies to the website that originated them or to another website. The cookies allow these websites to memorize some information so that the person visiting the website can explore it quickly and easily. A cookie cannot bring up any other data from the user’s hard drive, nor can it transmit computer viruses or obtain email addresses. Every cookie is unique to the user’s browser.

Similar technologies, e.g. web beacons or transparent GIFs, can be used to gather information on a user’s behavior and his/her use of the services. In this Cookie Policy, all such technologies will be referred to as “cookies”. There are various types of cookies, some devised to make use of the website more efficient and to improve the browsing experience of the user, others enabling particular functions to operate. More information on cookies can be found at the following URL sites:

Types of cookies used:

Technical cookies

Technical cookies are used to make certain sections of the WEBSITE function correctly. The Website uses only technical cookies; those that are “strictly necessary to transmit a communication or provide a specific service as requested by a subscriber or user” (Article 4 par. 5 of Law 3471/2006). They can be divided into browser cookies and session cookies, which ensure that the Website functions properly:

 • Analytics cookies, which are technical cookies
 • Functionality cookies, which make it possible to tailor the website according to various choices made by the user (e.g. language, etc.), in order to provide improved service.

No prior consent from users is required for the installation of these types of cookies, although the obligation to provide information about them still stands, in accordance with Article 4 par. 5 of Law 3471/2006.

The acquisition and processing of data obtained by the use of technical cookies is necessary if the Website is to function properly. If a user objects to the use of these technical cookies, he/she will not be able to access and view the Website properly.

Apart from technical cookies, the general rule governing the use of an electronic communication network “to gain access to information stored in the terminal equipment of a subscriber or user” is that prior informed consent must be given by the user, i.e. that the user should opt in rather than opt out.

This means that all cookies that cannot rightly be termed “technical”, and which therefore are more critical for user privacy protection, e.g. those used to provide a profile of the user, may not be installed on users’ terminals unless the user has been adequately informed in advance and has given a valid consent. Here is a list of the profile cookies.

Third-party websites

When browsing a website, the user may receive cookies from third parties. Third-party cookies are installed by a different website from the one the user is browsing. This is because every website may contain elements (pictures, maps, sounds, specific links to web pages of other domains, etc.) that are on servers other than that of the website being viewed.

How to manage cookies by configuring the browser

Some users may not consent to the storage of information collected through cookies by their computer. Each browser includes detailed instructions regarding their policy for the use of cookies.

If you do not wish to receive cookies, you may modify the settings of your browser so as to be warned, when cookies are being sent, to deactivate all or some of the cookies used by the Website or to delete cookies already installed by the Website.

The majority of the Website’s functions shall operate without the use of cookies. However, if you deactivate cookies, you shall not have access to certain services and features of the Website.

Here are the pages of browser suppliers that give detailed instructions on how to set your privacy preferences according to the browser used:

 • Mozilla Firefox: Enable and disable cookies
 • Google Chrome: Manage cookies and other website data
 • Safari 6/7 (Mavericks):Manage cookies and other website data
 • Safari 8 (Yosemite):Manage cookies and other website data
 • Internet Explorer: Enable and disable cookies
 • Opera: Cookies
 • Safari iOS(mobile): Safari web setting on your iPhone, iPad or Pad touch

If you wish further information regarding the Website’s cookies, please contact us at info@bnsports.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης0